Twitter Fetri Facebook Fetri Instagram Fetri Youtube Fetri Tiktok Fetri Twitch Fetri

Copyright Conersys - FETRI 2024. Todos los derechos reservados

GGEE 20-24 Masculino - LARGA DISTANCIA Final
Pos
Atleta
.Swim
.T1
.Bike
.T2
.Run
1
1001

G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG

58:27
2:01
6:31:48
3:30
3:30:13
11:05:59

Información extra
Swim
1
58:271
58:27
Swim
1
2:011
1:00:28
Swim
1
1:10:361
2:11:04
Swim
1
49:441
3:00:48
Swim
1
1:02:501
4:03:38
Swim
1
1:10:221
5:14:00
Swim
1
1:09:001
6:23:00
Swim
1
30:261
6:53:26
Swim
1
38:501
7:32:16
Swim
1
3:301
7:35:46
Swim
1
2:511
7:38:37
Swim
1
2:521
7:41:29
Swim
1
8:561
7:50:25
Swim
1
20:271
8:10:52
Swim
1
13:461
8:24:38
Swim
1
2:591
8:27:37
Swim
1
9:191
8:36:56
Swim
1
21:501
8:58:46
Swim
1
15:101
9:13:56
Swim
1
3:191
9:17:15
Swim
1
10:101
9:27:25
Swim
1
24:051
9:51:30
Swim
1
16:511
10:08:21
Swim
1
3:471
10:12:08
Swim
1
11:391
10:23:47
Swim
1
26:151
10:50:02
Swim
1
15:571
11:05:59

Evolución TOP 5

020 NatacionT1CI - Paso 1CI - Paso 2CI - Paso 3CI - Paso 4CI - Paso 5CI - Paso 6CI - Paso 7T2CA - Paso 1CA - Paso 2CA - Paso 3CA - Paso 4CA - Paso 5CA - Paso 6CA - Paso 7CA - Paso 8CA - Paso 9CA - Paso 10CA - Paso 11CA - Paso 12CA - Paso 13CA - Paso 14CA - Paso 15CA - Paso 16CA - Paso 17

J. COLOMER ARMENGOL